Ралев Дентал АД

Компания Ралев Дентал АД е създадена през 2007 година. През август 2008 година дружеството получава лиценз за тръговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната Агенция по Лекарствата на Република България и започва внос на дентални материали и всякакви други медицински изделия от цял свят. Към настоящия момент системата на управление на Ралев Дентал АД е едностепенна, с изпълнителен директор д-р Венцеслав Ралев и председател на борда на директорите д-р Евелина Маркова - Ралева. Бордът на директорите е тричленен с членове д-р Ралев, д-р Маркова - Ралева и заместник - председател Елена Георгиева Семерджиева. Акционери в дружеството са д-р Евелина Маркова - Ралева и д-р Венцеслав Ралев с равни дялове на участие. Ралев Дентал АД има четири отдела, които имат различен предмет на дейност, но които са тясно обвързани помежду си и действат в синхрон с единствена цел подобряване на качеството на здравните услуги в Република България и съответно повишаване на качеството на живот на всеки един български гражданин. Различните отдели на компанията са:

През 2009 година стартира и образователната програма на Ралев Дентал АД, която с течение на времето се разви, компанията изгради традиции и придоби опит в организацията и провеждането на различни научни събития. Организират се два или три семинара годишно, основно за дентални лекари, но също и за орални и лицево - челюстни хирурзи. Обикновено се канят лектори от Европа, но също и от САЩ и Южна Корея. Програмата на следващите семинари можете да проследите в тази секция на нашия сайт.